Jedna prigodna rođendanska.  Duljina spleta 170cm, sedam zastavica, duža stranica 17 cm. (naravno da ima i drugih šara, boja dezena, duljina, kraćina…)
A  kako se to radi?

Naravno da ima i kako se to radi. Iako je vrlo jednostavno, vrijedi da se i to napiše.

1. Načinimo uzorak od papira, počevši s kvadratom dimenzija  17 x 17 cm. Svine se na pola i po dijagonali se iscrta linija kojom ga prerežemo. Rastvorimo – dobili smo istokračni trokut.
2. Za maksimalno iskorištenje tkanine postavi se uzorak trokuta i reže se po duljini.
3. Prave strane da se gledaju, prošiju se dulje strane trokuta, preokrenu se i dobro pritisnu
4. Kraću neporubljenu stranu trokuta ugurati u rubnu traku kojuste ili sami napravili i kupili gotovu. Razmak zastavica kako želite – ja sam to od oka.