Japlenški vrh - Delnice

Japlenški vrh

Park šuma Japlenški vrh nalazi se iznad Delnica. Šuma jele i bukve skriva pripitomljenu šetnica od Lovačkog doma do Japlenškog vrha. Kratka staza, taman prije finog ručka u Lovačkom domu. Bukva, jela i javor se isprepleću i izmjenjuju, tako da smo stazom prepoznavali čas jedne čas druge sjemenke. Javorova krilca, kako ih mi zovemo i…

Park šuma Golubinjak

Park šuma Golubinjak

Još jedno područje Gorskog kotara se nalazi u blizini Lokvi. Zajedno s posjetom Špilji Lokvarki, ovo može biti krasan izlet. Park šumom upravlja JU Priroda, a također je kao i špilja Lokvarka dana u koncesiju. Ulaz se naplaćuje, neovisno o uzrastu i kombinaciji, 20 kn po osobi. Djeca do 5 godina mislim da ne plaćaju.…

špilja Lokvarka

Špilja Lokvarka

Ljeto u Gorskom kotaru! Da! Špilja Lokvarka nalazi se na području općine Lokve, što ju čini ili blizu kada ste na Kvarneru ili uz put kada idete s mora. Špiljom upravlja JU Priroda na način da su ju dali u koncesiju Lokvarka d.o.o. Zajedno se još nisu usuglasili je li riječ o spilji ili špilji.…