Imaš proizvod. Kao i taj proizvod i sve ostalo na ovom svijetu košta. Tako i prodaja tog proizvoda. U ovom postu ću pokušati približiti i razložiti troškove prodaje na Etsy.com platformi za prodaju rukotvorina.

Etsy.com stalno mijenja svoj način poslovanja, svoje algoritme i zato je važno obratiti pažnju na datum objave ovog posta. Izračun u ovom postu i u priloženoj tablici je isključivo informativan i napravljen je u dobroj vjeri. Podaci i naknade su podložni izmjenama. Ovaj tekst je nastao na osnovu naputaka: https://www.etsy.com/legal/fees/

Prvo što treba razložiti je valuta plaćanja. Etsy.com je američka tvrtka i posluje u američkim dolarima (USD) i svoje cijene iskazuje u toj valuti. No, za nas u Europi Etsy ima sjedište u Irskoj i račune koje plaćamo Etsy-ju, plaćamo u eurima (EUR).
Tako je prva stavka trošak objave oglasa u iznosu od 0,2 USD, kojeg moramo odmah preračunati u eure.
Postavke mog Etsy dućana su u eurima.

Naknade
– Prvi trošak sam već spomenula, a to je cijena oglasa od 0,2 USD.

– Druga naknada je 5% naknade za transakciju. To je iznos od 5% na oglašenu cijenu proizvoda.

– Treća je naknada iznos od 5% na oglašenu cijenu poštarine.

Hoće reći da Etsy želi da poštarinu oglasite realno i pravedno i da ne muljate na tome. To jest, 5% će uzeti od oglašene cijene bilo da je cijena 1€ a poštarina 9€ ili da je proizvod 9€, a poštarina 1€.

Porezi
Porez VAT od 23% se računa na sve gore navedene naknade. To je porez u Irskoj. Obzirom da ja nisam u sustavu PDV-a, i nisam dala svoj VAT ID broj plaćam ovaj porez.

Naknade za plaćanja
Ova naknada se primjenjuje samo za onog koji posluje putem Etsy payments. Provizija na prodajnu cijenu plus poštarunu iznosi 4% + fiksnih 0,3€. Na to naravno 23% poreza.

Primjer:
Oglašena cijena proizvoda 10,0 €
Oglašena poštarina 5,0 €

Trošak oglasa – fiksno 0,2$ = 0,18 €, porez 0,04 €
Naknada za transakciju 5% = 0,5 €, porez 0,12 €
Naknada za transakciju, poštarina 5% = 0,25 €, porez 0,06 €

Naknade za Etsy payments 4%+0,€ = 0,9 €, porez 0,21 €.

Suma: 2,25 € naknada i poreza

Na gornjem linku je datoteka s kojom se možeš poslužiti za informativni izračun.

Ovo su osnovni troškovi prodaje na Etsy-ju. Isto tako oni koji trguju putem Pay Pala umjesto troškova Etsy payments imaju troškove koje im Pay Pal nameće.
Nadalje tu je i trošak, odnosno naknada banke za obradu priljeva iz inozemstva koju uzima banka kada vam sjeda novac zarađen na Etsy-ju.
Dobra je novost da sve ove naknade i poreze koje Etsy zaračunava uzima trenutno kada nastaje prodaja, izuzev troška oglasa od 0,2$. Ti se troškovi mogu knjižiti kao troškovi u naravi budući da će ih Etsy oduzeti od oglašenog iznosa prodaje prije nego novci sjednu na bankovni račun.