Bye, bye opečeni prstići! To je prvo što sam ja pomislila kada sam vidjela ovaj mali alat!

To je alat za izradu kosih traka (e: Bias tape maker). Obično se koristi za svijanje kose trake (bias tape), ali naravno da može poslužiti i za ravno rezanu tkaninu (u smjeru tkanja).

Dolazi u nekoliko veličina, a ja imam kod  18 mm i 25 mm. To su nazivne veličine širine trake koju očekujemo na izlasku iz alata.

Dakle, izreže se traka željene širine, uvuče u alatku i na drugom kraju izađe svinuta na rubovima. Te rubove treba pritisnuti peglom i istodobno povlačiti kako bi izašao ostatak trake.
Dalje traku koristiti prema namjeni…
 veselo šivanje!

3 thoughts on “Alat za kosu ili rubnu traku”

Comments are closed.