Alat za kosu ili rubnu traku

  Bye, bye opečeni prstići! To je prvo što sam ja pomislila kada sam vidjela ovaj mali alat! To je alat za izradu kosih traka (e: Bias tape maker). Obično se koristi za svijanje kose trake (bias tape), ali naravno da može poslužiti i za ravno rezanu tkaninu (u smjeru tkanja).